798/UBND-KT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 798/UBND-KT
Ngày ban hành 05/04/2018
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Về việc mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2018
Xem văn bản Xem Online
Tải về