Thông báo nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 169/TB-UBND ngày 18/9/2018 của Uy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.
Sở GD&ĐT Kon Tum thông báo đến các cơ sở giáo dục việc thực hiện nghỉ vào các dịp Lễ 30/4, 01/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019, cụ thể như sau:
1. Thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
– Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy hàng tuần: Công chức, viên chức, người lao động và học sinh được nghỉ 03 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 13/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.
– Đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ bảy hàng tuần: Công chức, viên chức, người lao động và học sinh được nghỉ 02 ngày liên tục từ Chủ nhật ngày 14/4/2019 đến hết thứ Hai ngày 12/4/2019.
2. Thời gian nghỉ Lễ ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2019
– Công chức, viên chức và học sinh nghỉ 05 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 27/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019.
– Các cơ sở giáo dục đi làm, tổ chức dạy học bù vào thứ Bảy ngày 04/5/2019.
– Riêng các đơn vị trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định vào thứ Bảy hàng tuần, căn cứ tuần lễ dự phòng dành cho các hoạt động khác, sắp xếp dạy học bù phù hợp, đảm bảo dạy đủ chương trình và đảm bảo đúng kế hoạch thời gian năm học 2018-2019.
3. Trong thời gian nghỉ Lễ, các cơ quan, đơn vị trường học phân công trực lãnh đạo, trực bảo vệ cơ quan 24/24; tuyệt đối giữ an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý khi có vụ việc liên quan và báo cáo kịp thời các công việc đột xuất, phát sinh – báo cáo bằng điện thoại và bằng văn bản qua Văn phòng Sở và Lãnh đạo Sở GD&ÐT trực hôm xảy ra sự việc.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở; Trưởng phòng GD&ĐT các huyện/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.