Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 17/4, tại trường THCS thị trấn Đăk Glei đã khai mạc Tập huấn nghiệp vụ Tự đánh giá và triển khai Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia, về dự khai mạc có cô Nguyễn Thị Thương – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei và đông đủ 76 thầy cô đại diện cho 3 cấp học với 38 đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

(Toàn cảnh buổi tập huấn tại trường THCS thị trấn Đăk Glei)

Theo quy định tại các Thông tư số: 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT, 19/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các Bộ tiêu chuẩn đánh giá của các bậc học đều theo 4 Mức:
Mức 1: Gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo hoàn chỉnh, tương đương với mức chất lượng tối thiểu. Trường học đạt Mức 1 khi 100%  Tiêu chí ở Mức 1 đều đạt;
Mức 2: Bổ sung chỉ báo để tương đương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Trường học đạt Mức 2 khi đã đạt Mức 1 và 100% chỉ báo bổ sung đều đạt;
Mức 3: Bổ sung chỉ báo để tương đương đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. Trường học đạt Mức 3 khi đã đạt Mức 2 và 100% chỉ báo bổ sung đều đạt;
Mức 4: Bổ sung thêm các Yêu cầu/Tiêu chí hướng đến sự xuất sắc, nổi bật (vượt trên Mức độ trường chuẩn quốc gia). Trường học đạt Mức 4 khi đã đạt Mức 3 và 100%  Yêu cầu/Tiêu chí hướng đến sự xuất sắc đều đạt.
Và cũng tại các lớp tập huấn các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình tự đánh giá theo 7 bước:
Bước 1: Thành lập hội đồng tự đánh giá.
Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá.
Bước 3: Thu thập, xử lý và phân tích các minh chứng.
Bước 4: Đánh giá các mức đạt được theo từng tiêu chí.
Bước 5: Viết báo cáo tự đánh giá.
Bước 6: Công bố báo cáo tự đánh giá.
Bước 7: Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá.
Bước 1, 2, 5, 6 thực hiện tương tự như cách làm trước đây; Bước 3, Bước 4 có một số quy định bổ sung, thay đổi; Bổ sung thêm Bước 7.
Từ bước 1 đến bước 6 là tập trung phân tích, tìm minh chứng cụ thể từ các nội hàm của các chỉ báo và xác định minh chứng đó sẽ tìm ở đâu, viết phiếu đánh giá, và đồng thời mã hóa, sắp xếp các minh chứng đó theo các hộp.
Theo yêu cầu của đồng chí Phó Trưởng phòng sau đợt tập huấn tất cả các đơn vị khẩn trương thực hiện hoạt động Tự đánh giá tại đơn vị mình để xác định mức đạt được trong 4 Mức quy định. Và tiếp tục đăng ký đánh giá ngoài để được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình./.

Tin, ảnh: Trần Nhật Lam