Tập huấn Chương trình GDPT mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn 111/PGD-CV ngày 04/4/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei về việc tuyên truyền thực hiện đổi mới chương trình GDPT và triển khai đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025”.

Chiều ngày 11/4, Ban Giám hiệu trường THCS xã Đăk Plô đã triệu tập và tuyên truyền cho toàn thể cán bộ giáo viên về 3 nội dung: Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 51/2017/QH14 và Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong các trường trung học cơ sở; Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường trung học và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong trường trung học cơ sở; Triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trong các trường trung học cơ sở.
Đây là một trong những hoạt động chuyên môn thiết thực giúp cho toàn thể cán bộ giáo viên của trường nắm và hiểu rõ hơn về nội dung đổi mới CTGDPT, vì sao phải thay đổi chương trình, chương trình GDPT mới có ưu điểm gì so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, và trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh thì cán bộ quản lý và giáo viên cần phải làm gì…
Kết thúc buổi tập huấn toàn thể giáo viên đã tham gia viết bài thu hoạch gồm 6 câu hỏi, qua các câu hỏi thu hoạch sẽ củng cố và khắc sâu hơn cho giáo viên về các nội dung đã được tập huấn, đồng thời sẽ giúp giáo viên định hướng bài dạy trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực người học tốt hơn./.
Tin, ảnh: Trần Nhật Lam