“CỔ XÚY” HAY “CỔ SÚY”?

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Vào Google tìm từ “cổ xúy” có khoảng 154.000 kết quả, trong khi từ “cổ súy” có đến 376.000 kết quả.
– Còn vào https://vi.wiktionary.org/wiki/ thì:
Từ:
cổ  (“trống”)
xúy (“thổi”), từ xuy .
Động từ:
cổ xúy, cổ xuý
Hô hàovận độngđộng viên.
Tôi không cổ xúy điều đó.
(CổĐánh trống thổi sáo.
Đồng nghĩa
cổ súy
cổ vũ
cổ võ
– Tóm lại “cổ xúy” mang nghĩa cổ vũ, cổ động cho một hành động, việc làm xấu, những hành động tiêu cực. Những hành động xấu, tiêu cực nhưng cố người ủng hộ thì người ta gọi là “cổ xúy”. Còn việc tốt thì dùng từ cổ vũ, cổ động.