CÁCH TẠO FOOTNOTE WORD, CHÚ THÍCH CUỐI TRANG VĂN BẢN

Lượt xem:

Đọc bài viết


Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí mà bạn muốn chú thích.
Bước 2:
Word 2003: Chọn Insert–> Reference–> Footnote
+ Word 2007:  Chọn tab References –> click vào mũi tên bên góc phải –> Xuất hiện hộp thoại.
+ Word 2010, 2013 và 2016:  Chọn tab References –> click vào biểu tượng mũi tên như hình dưới đây.
tao footnote tren word
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại, thiết lập các thông số tùy chọn và bấm Insert để hoàn tất.
Trong đó:
– Trong tab Location:
Bottom of Pages: Để xuất hiện cuối trang.
– Trong tab Format:
+ Number format: Chọn kiểu chú thích là 1, 2, 3.. hoặc a, b, c…( bạn có thể tùy chọn)
+ Customer mask: Bạn để trống nếu muốn chú thích là số, hoặc bạn nhấn chọn Symbol để chọn chú thích là ký tự.
+ Start at: Chọn số bắt đầu chú thích
+ Numbering: Gồm có Continuous (chú thích liên tục từ đầu đến cuối), Restart at each page (muốn dấu chú thích sang mỗi trang mới bắt đầu lại từ đầu), Restart at each selection (muốn chú thích của bạn liên tục từ đầu đến cuối phần văn bản chon và bắt đầu lại từ đầu khi bạn chọn phần văn bản khác)
Bước 4: Con trỏ sẽ tự động nhảy đến cuối trang.
Chúc các bạn thành công!