LOGO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐĂK PLÔ

Lượt xem:

Đọc bài viết

Từ ngày 04 tháng 9 năm 2020, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đăk Plô chính thức sử dụng logo này. Trường TH&THCS xã Đăk Plô được sáp nhập từ 2 đơn vị trường (trường Tiểu học xã Đăk Plô và trường THCS xã Đăk Plô).
MÔ TẢ VÀ TÓM TẮT Ý NGHĨA LOGO:
Vòng tròn xanh dương đậm ở ngoài cùng và vòng tròn xanh dương nhạt ở trong: thể hiện sự đoàn kết
Nhà rông ẩn phía sau: biểu tượng vùng Tây Nguyên hùng vĩ
Ngọn đuốc: biểu tượng truyền thống
Cuốn sách: tượng trưng cho các thế hệ học sinh, luôn luôn tìm tòi học hỏi
Một cành nguyệt quế (biểu tượng của vinh quang): tượng trưng cho thành tích của các thế hệ thầy và trò trường TH&THCS xã Đăk Plô đã đạt được
Hình đôi bàn tay: tượng trưng cho bàn tay nâng đỡ và dìu dắt các thế hệ học sinh của tập thể thầy, cô nhà trường, trường TH&THCS xã Đăk Plô
Năm 2020 (nằm giữa đôi bàn tay): là năm sáp nhập trường Tiểu học xã Đăk Plô với trường THCS xã Đăk Plô thành Trường TH&THCS xã Đăk Plô
ĐĂK PLÔ: tên trường và cũng là địa danh (xã Đăk Plô)
ĐĂK GLEI – KON TUM: Địa danh huyện, tỉnh nơi trường được hình thành và phát triển.
Thiết kế: Trần Nhật Lam