Giáo dục xã hội: Quan trong nhưng đang bị lãng quên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuốn sách “Đi tìm triết lý giáo dục Việt Nam” của tác giả trẻ Nguyễn Quốc Vương là một cuốn sách khá mới, được tác giả tổng hợp nhiều bài viết cho các báo, blog của chính tác giả vào các thời điểm khác nhau. Nhưng các phân tích và lí giải về vấn đề giáo dục Việt Nam đều chung quy chúng về một điểm đó là “triết lý giáo dục”.
Sách gồm 280 trang, và gồm 3 phần chính: Phần I: Bàn về giáo dục và cải cách giáo dục; Phần II: Giáo dục lịch sử trong trường phổ thông; Phần III: Giáo dục và văn hóa-xã hội do Nhà xuất bản Tri thức xuất bản.
Trong các phần lớn có nhiều nội dung nhỏ rất ý nghĩa, rất gần, phản ánh đúng thực tế giáo dục Việt Nam hiện nay như: Gọi “em” hay “con” không quan trọng bằng tránh ngộ nhận về quyền lực, Hè đến con làm gì?, Giáo dục xã hội: Quan trọng nhưng đang bị lãng quên, “Gà bốn chân” Nhật và “Gà công nghiệp” Việt, Nghỉ hè giáo viên Nhật Bản làm gì?… Trong nhiều nội dung trên tôi rất tâm đắc với nội dung “Giáo dục xã hội: Quan trọng nhưng đang bị lãng quên”. Vậy giáo dục xã hội là gì mà bị lãng quên? Theo tác giả “Giáo dục xã hội hiểu một cách đơn giản nhất là giáo dục được tiến hành một cách có hệ thống ở trong xã hội, bên ngoài trường học dành cho thanh thiếu niên và người trưởng thành. Hiểu một cách đơn giản hơn nữa, giáo dục xã hội là các hoạt động giáo dục ngoài trường học nhằm vào toàn bộ quốc dân một cách có hệ thống”. Thế nhưng ở Việt Nam vấn đề này ít được đề cập, tất cả đều đẩy hết cho nhà trường. Bố mẹ ít quan tâm con cái, bố mẹ không làm gương cho con cái,… vì chính họ là những sản phẩm của nền giáo dục trước đó và tiếp tục ảnh hưởng đến các thế hệ tiếp theo. Do đó cần phải có các hoạt động “giáo dục lại” từ các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, thư viện,… Thế nhưng các đơn vị này hoạt động không hiệu quả (thậm chí là không hoạt động).
Sách cũng nhấn mạnh thành bại của cải cách giáo dục xét cho cùng chính là người giáo viên, họ góp phần rất lớn, do đó cần đầu tư hợp lý cho nguồn nhân lực này./.
Trần Nhật Lam