Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/11/2019, Ủy Ban nhân dân huyện Đăk Glei đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020. Qua đó trong năm học này ngành giáo dục sẽ tuyển 177 chỉ tiêu viên chức, trong đó gồm: bậc Mầm non sẽ tuyển 105 chỉ tiêu, bậc Tiểu học sẽ tuyển 52 chỉ tiêu, bậc THCS là 14 chỉ tiêu, và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện là 06 chỉ tiêu.

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

(Trường THCS xã Đăk Plô)

Mời quý thầy cô xem chi tiết: TẠI ĐÂY