Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Thông báo số 347/TB-UBND ngày 24/12/2018 của UBND huyện thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019;
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị trường học việc thực hiện treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ tết dương lịch năm 2019 như sau:
1. Treo cờ Tổ quốc
Các trường học kiểm tra, rà soát lại việc treo cờ Tổ quốc ở đơn vị, bố trí trực vào ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan và tổng vệ sinh trong và ngoài trường.
2. Nghỉ Tết Dương lịch
Thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2019: Công chức, viên chức và học sinh nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 29/12/2018 đến hết thứ Ba ngày 01/01/2019. Các đơn vị đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.
Các đơn vị trường học, căn cứ tuần lễ dự phòng dành cho các hoạt động khác, sắp xếp dạy học bù phù hợp, đảm bảo dạy đủ chương trình và đảm bảo đúng kế hoạch thời gian năm học 2018-2019.
3. Phân công trực
Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch, các đơn vị trường học phân công trực lãnh đạo, trực bảo vệ cơ quan 24/24; tuyệt đối giữ an toàn trụ sở cơ quan, đơn vị; thường xuyên nắm bắt tình hình, chủ động giải quyết, sẵn sàng phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý khi có vụ việc liên quan và bảo các kịp thời các công việc đột xuất, phát sinh.
Phân công lịch trực cơ quan, đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổ chức) trước ngày 27/12/2018.