Võ Văn Cường
 • Võ Văn Cường
 • Chi Bộ Đảng
 • Giáo viên
 • 0977.628.895
Lê Thanh Quy
 • Lê Thanh Quy
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 01687.608.901
Vũ Đức Hạnh
 • Vũ Đức Hạnh
 • Chi Bộ Đảng
 • Tổ trưởng
 • 0973.705.804
Trần Nhật Lam
 • Trần Nhật Lam
 • Chi Bộ Đảng
 • Hiệu trưởng
 • 01679.904.486
 • muonghoong76@gmail.com
 • Công tác tại trường TH-THCS Mường Hoong năm 2000.
Trần Văn Huy
 • Trần Văn Huy
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó hiệu trưởng
 • 01684.127.594
 • tvhuy1808@gmail.com