Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup tổ chức.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học; tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm trong quá trình học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như vận dụng kiến thức vào học tập, công tác, cuộc sống, rèn luyện bản thân. Hội thi là hoạt động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư; chào mừng kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thi diễn ra từ ngày 25/3/2019 đến 19/5/2019, được chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Bảng cá nhân được chia thành 2 nhóm đối tượng dự thi. Bảng A: Sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Bảng B: Giáo viên, giảng viên dưới 35 tuổi đang giảng dạy trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (không bao gồm giảng viên đại học, cao đẳng giảng dạy các môn Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh). Tại Bảng cá nhân, tất cả thí sinh có thể đăng ký dự thi và tham gia thi trực tuyến tại website www.anhsangsoiduong.vn với các giải thưởng tuần và giải toàn quốc. Đối với bảng đội tuyển, mỗi tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc sẽ lựa chọn 1 đội tuyển với 5 thành viên xuất sắc nhất để tham gia các vòng thi cấp cụm, cấp khu vực và vòng chung kết toàn quốc.
Thể lệ cuộc thi xem chi tiết tại đường link sau: http://anhsangsoiduong.vn/chi-tiet/the-le-hoi-thi-anh-sang-soi-duong-lan-thu-iii—nam-2019.html
 Trần Nhật Lam