LOGO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐĂK PLÔ

LOGO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐĂK PLÔ

Lượt xem:

Từ ngày 04 tháng 9 năm 2020, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đăk Plô chính thức sử dụng logo này. Trường TH&THCS xã Đăk Plô được sáp nhập từ 2 đơn vị trường (trường Tiểu học xã Đăk Plô và trường THCS xã Đăk Plô). MÔ TẢ VÀ TÓM TẮT Ý NGHĨA LOGO: Vòng tròn xanh dương đậm ở ngoài cùng và vòng tròn xanh... ...