Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở xã Đăk Plô

Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở xã Đăk Plô

Lượt xem:

Dân tộc Giẻ Triêng là một trong những dân tộc tại chỗ chiếm đa số ở huyện Đăk Glei nói chung và xã Đăk Blô nói riêng. Dân tộc Giẻ Triêng có nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc được lưu giữ bao đời nay. Trong đó, kho lúa cất giữ lương thực và chiếc hòm là vật thể mang đậm văn hóa tâm linh. Ấn tượng kho... ...