Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020

Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020

Lượt xem:

Ngày 18/11/2019, Ủy Ban nhân dân huyện Đăk Glei đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về kế hoạch Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Glei năm học 2019-2020. Qua đó trong năm học này ngành giáo dục sẽ tuyển 177 chỉ tiêu viên chức, trong đó gồm: bậc Mầm non sẽ tuyển 105 chỉ tiêu, bậc Tiểu học sẽ tuyển 52 chỉ tiêu,... ...